Čiernobiely akt

čiernobiela fotografia, umelecký akt nasvietený obrysovým svetlom, pri ktorej vyniknú krivky tela